Amazon

Amazon là một công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Seattle, Washington tập trung vào thương mại điện tử, điện toán đám mây, kỹ thuật số, và trí tuệ nhân tạo.

No posts to display